Adrie Groot ontvangt gouden reiger Heerhugowaard bij afscheid Blosse

Adrie Groot, voorzitter van het College van Bestuurder van Blosse gaat met pensioen en nam op 30 november afscheid van de stichting. Na meer dan 40 dienstjaren in het onderwijs is het mooi geweest. Groot laat een bloeiende stichting achter, zorgvuldig opgebouwd in al die jaren. Groot: “Je mag zijn wie je bent en wilt worden” is ons en mijn adagium. Wat is het fijn dat je binnen een vertrouwde omgeving met zoveel mensen in alle openheid jezelf mag ontdekken, met al je talenten en gebreken. Je zelf mag ontwikkelen tot bestuurder van een prachtige organisatie. Er is veel moois om op terug te kijken”.

Gouden reiger

Burgemeester Blase reikte namens het College van B&W van de Gemeente Heerhugowaard, Groot de gouden reiger uit aan Groot voor zijn verdienste voor het basisonderwijs in Heerhugowaard en in het bijzonder zijn inzet voor de ontwikkeling van kindcentra in alle wijken van Heerhugowaard en de dorpen daaromheen. Groot zette daarbij nog een stapje extra, door de regie op deze kindontwikkeling in eigen hand te nemen. Een ontwikkeling die nu al breed navolging vindt in de regio. Groots vrouw Ineke speldde de reiger op, zodat alle coronarichtlijnen gerespecteerd konden worden.

 

Onderwijsman in hart en nieren
Groot startte zijn onderwijsloopbaan als vakleerkracht gymnastiek in Heerhugowaard. Zij ambitie bracht hem via schooldirecteur naar ambtelijk secretaris van de in 1996 opgerichte stichting Kaprion, een schoolbestuur met zes scholen. Met Stichting Valete fuseerde Kaprion in 2007 tot Stichting Flore zoals dat tot 2017 bestond, waar op het hoogtepunt 32 scholen bij aangesloten waren. In deze tijd zijn ambitieuze en succesvolle onderwijsprojecten voltooid, zoals opbrengstgericht werken, passend onderwijs en wetenschap en techniek. De bevolkingskrimp aan het begin van deze eeuw bracht ook de nodige hoofdbrekens met zich mee. Onder zijn leiding zijn diverse scholen in de kleinere kernen in de regio gefuseerd, waarmee deze scholen behouden konden blijven voor de dorpen. Dit ten guste van de leefbaarheid van de dorpen.

 

Doorgaande ontwikkelingsbegeleiding met kinderopvang
‘Het goede doen voor de kinderen’ heeft Groot altijd voor ogen gehad. Groot vond in Stichting Kinderopvang Heerhugowaard een strategisch partner om een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding te organiseren voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In januari 2018 ontstond daaruit Blosse, één in opvang en onderwijs. Geen fusie van twee werelden van opvang en onderwijs, maar één wereld van kindontwikkeling. In onze passende cultuur en kernwaarden, werd gebouwd aan aansluitende structuren en een strategie voor de toekomst. En het belangrijkste; onze essentie. Bij Blosse gaan we voor de twinkeling bij de kinderen en onze collega’s.

 

Ambitie van Blosse

In het College van Bestuur van Blosse blijven Jeanette de Jong en Jeroen Spanbroek aan het roer van Blosse. Sinds 2018 besturen zij gedrieën de organisatie. Aan hen de taak om Blosse te leiden in de toekomst. Een CvB zonder voorzitter. Er is nauwelijks hiërarchie binnen Blosse, een voorzitter is dan ook niet nodig. Er is verbinding met alle lagen van de organisatie waardoor er inspiratie is, ruimte voor gesprek en tegengeluid, voeding voor de juiste focus. Want bij Blosse zijn ze nog lang niet klaar. Als het om de ontwikkeling van kinderen gaat zullen zij zich blijven inzetten voor de beste begeleiding.

 

Blosse, één in opvang en onderwijs

Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. Met ruim 1.000 medewerkers - verdeeld over 28 kindcentra en een servicebureau - richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: de kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de kinderen uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.

IMG_5477 IMG_5477
IMG_5513 IMG_5513